Gen Z Archive

ชาวพม่าปรบมือให้เกียรติกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์-เยาวชน Gen Z ต้านรัฐบาลทหาร

การปรบมือพร้อมกันเริ่มขึ้นในหลายพื้นที่ของนครย่างกุ้งเมื่อเวลา 17.00 น. ตามคำชักชวนของแกนนำการชุมนุมประท้วง ผู้อยู่อาศัยในย่างกุ้งรายหนึ่งกล่าว การแสดงออกดังกล่าวเป็นการให้เกียรติ “องค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์ และ Gen Z ปกป้องเยาวชนจากพม่ารวมถึงย่างกุ้งที่ต่อสู้ในการปฏิวัติในนามของพวกเรา” เอ ตินซาร์ หม่อง แกนนำการประท้วงโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก แม้จะมีการสังหารประชาชนอย่างน้อย 564 คน โดยกองกำลังความมั่นคงตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 ก.พ. ผู้ชุมนุมประท้วงยังคงลงถนนทุกวัน ที่มักเป็นกลุ่มเล็กๆ ตามเมืองเล็กๆ เพื่อแสดงเสียงคัดค้านต่อต้านการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี และการกลับมาของการปกครองของทหาร …