bank Archive

ธนาคารใหญ่สุดของกัมพูชาเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ

“เอซีลีดา” ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชา จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติอย่างเป็นทางการ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ว่าธนาคารเอซีลีดา ( Acleda ) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชา จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของกัมพูชาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ถือเป็นบริษัทแห่งที่ 6 ซึ่งเข้าร่วมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ ที่เปิดดำเนินการเมื่อปี 2554   ทั้งนี้ บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของกัมพูชาแล้ว แม้เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทั้งโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป รัฐวิสาหกิจด้านการบริหารท่าเรือ 2 …