17 เม.ย.63 Archive

ไทยไลอ้อนแอร์ ประกาศเลิกจ้างพนักงานล็อตใหม่ 17 เม.ย.63 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 17 เมษายน 2563 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้ส่งหนังสือถึงพนักงาน เรื่อง “คำสั่งเลิกจ้าง” ระบุว่า… “ในนามของบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ขอแสดงความเสียใจและขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรุนแรงจนถึงไม่สามารถทำการบินเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้ อันส่งผลให้เกิดปัญหากับโครงสร้างของทางบริษัทฯ ในเรื่องจำนวนพนักงาน ซึ่งทางบริษัทฯ …