Tue. May 18th, 2021

ผู้นำเกาหลีเหนือ

สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า รัฐบาลเกาหลีเหนือได้จัดการประชุมทางการทหารขึ้นเพื่อหารือกันถึงมาตรการและนโยบายปรับปรุงกองทัพเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศรายงานระบุว่า การประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่... Read More

You may have missed