Tue. May 18th, 2021

ป้องกัน

นางจอง อึน-คยอง หัวหน้าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีใต้ (เคซีดีซี) กล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำวันในวันนี้ (20 เม.ย.)... Read More
ในที่สุดอู่ฮั่นก็เปิดเมืองอีกครั้งให้ประชาชนได้เดินทางออกไปภายนอกได้ แต่บางพื้นที่ยังไม่ปลอดโรคเสียทีเดียว ประชาชนคนนับพันแห่กันออกจากมาจากเมืองอู่ฮั่น หลังจากมาตรการห้ามเดินทางออกนอกเมืองสิ้นสุดลง เมื่อเวลา 00.00... Read More

You may have missed