บาร์ Archive

3 พ.ค. เปิดขาย ‘เหล้า-เบียร์’ แต่ต้องหิ้วกลับ ห้ามดื่มในร้าน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสถานที่ สถานประกอบการ หรือกิจกรรมใด ซึ่งเคยมีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งให้ปิดหรือจำกัดการดำเนินการชั่วคราวหรือเคยผ่อนผันโดยมีเงื่อนไขไว้ ในระยะแรกนี้ ให้เปิดดำเนินการได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม …