บอเดอร์พาส Archive

ทำบอเดอร์พาสง่ายๆ(Boder pass) เข้าได้หลายช่องทาง 200 บาท 2 ปี

คาสิโน และ แหล่งท่องเที่ยวในปอยเปต ทำบอเดอร์พาสง่ายๆ(Boder pass) เข้าได้หลายช่องทาง 200 บาท 2 ปี การเดินทางผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยการสัญจรทางบกผ่านจุดผ่านแดน ถ้ามี Passport ก็สามารถเดินทางผ่านแดนไปได้เลย แต่ถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีหนังสือผ่านแดน (Border Pass) จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยหนังสือผ่านแดนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หนังสือผ่านแดน และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว การจัดทำหนังสือผ่านแดน หรือ …

การแสตมป์บอเดอร์พาส และ พาสปอร์ตที่ถูกต้อง

Cambodia Update By เกด Ep#13 การแสตมป์บอเดอร์พาส และ พาสปอร์ตที่ถูกต้อง อยู่ที่ปอยเปตเกดใช้บอเดอร์พาสค่ะ เวลาแสตมป์เข้าประเทศกัมพูชาแล้ว สามารถอยู่ได้7 วันค่ะ เมื่อครบกำหนดต้องแสตมป์ออกจากประเทศกัมพูชากลับเข้าไทย แล้วแสตมป์กลับเข้ากัมพูชาใหม่อีกครั้งค่ะ ส่วนพาสปอร์ตสามารถอยู่ได้ 14 วันค่ะ