นักศึกษาจบใหม่ Archive

ยอดว่างงานพุ่งเกือบ 4 แสน เซ่นพิษโควิด

ยอดว่างงานพุ่งเกือบ 4 แสน เซ่นพิษโควิด พบน.ศ.จบใหม่มากสุด รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยผลการขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th กับกรมการจัดหางานว่า ยอดเดือนเม.ย.2563 จำนวน 267,351 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.82 จากเดือนมี.ค. ที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน …