ที่พักสงฆ์ Archive

กลับไทยชุด 2 พระธุดงค์ คณะแสวงบุญตกค้างอินเดีย ขอโรงแรมทำที่พักสงฆ์

เดินทางกลับมาอีกคณะ พระธุดงค์ แม่ชี ผู้แสวงบุญสังเวชนียสถานที่อินเดีย ตกค้างหลังโควิดระบาด ชุด 2 จำนวน 171 คน โดยเครื่องเช่าเหมาลำลงที่สนามบินดอนเมือง เข้าสู่กระบวนการกักกันในไทยต่อทันที วันที่ 25 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดียว่า พระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาส ที่ยังตกค้างอยู่ในเขตสังเวชนียสถานของอินเดีย อีกชุดจำนวน 171 คน ได้ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ประเทศไทยแล้ว โดยสายการบินเช่าเหมาลำ แอร์เอเชีย …