ทีวีเพื่อการศึกษา Archive

นโยบายทีวีดิจิทัลมาถูกทาง ช่องดาวเทียมปลูกระดมการเมืองสูญพันธุ์

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การดำเนินนโยบายทีวีดิจิทัล ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ค.2557- พ.ค.2563) ถือว่าเป็นนโยบายที่ถูกต้อง นอกจากรัฐ จะได้เงินจากการประมูลทีวีดิจิทัล 50,000 ล้านบาท ยังทำให้ประเทศไทย มีช่องทีวีเพิ่มขึ้น ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมเนื้อหารายการที่ดี และมีความหลากหลาย อีกทั้งในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังมีทีวีเพื่อการศึกษา อีก 17 ช่อง ตั้งแต่ช่อง 37-53 …