ทีมเวิร์ค Archive

‘ซูจี’ไม่เห็นด้วยกับเรียนออนไลน์ เหตุโครงสร้างพื้นฐานเมียนมายังไม่พร้อม

“การศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องการสอบผ่าน แต่ยังเป็นการเรียนรู้ด้านสังคม และทีมเวิร์ค” เมียนมาไทมส์รายงานว่า นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ได้กล่าวเมื่อวันที่ 19 พ.ค. ถึงประเด็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในเมียนมาท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในประเทศ โดยเธอมีจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อการให้เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ เนื่องจากศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ตของประเทศยังไม่พร้อม นางซูจีกล่าวว่า นักเรียนหลายคนไม่พอใจกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ .. นักศึกษามหาวิทยาลัยบางคนคัดค้านการรับประกาศนียบัตรหลังจากเรียนจบทางออนไลน์เพราะพวกเขารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าและพวกเขาต้องการเงินค่าเล่าเรียนคืน “การเรียนทางออนไลน์เป็นการเน้นการสอนมากเกินไป การศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องการสอบผ่าน แต่เป็นเรื่องการเรียนรู้ด้านสังคม และทีมเวิร์ค นั่นเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเพราะนักเรียนก็สามารถเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกัน” นอกจากนี้ โรงเรียนหลายแห่งในเมียนมา ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดภาคเรียน ถูกเปลี่ยนไปเป็นศูนย์กักกันโรค …