ทำความสะอาด Archive

ผบ.สส.ลงพื้นที่เผยปิดด่านสะเดาแล้วตั้งแต่วันนี้

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลงพื้นที่ตรวจด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลาและจุดตรวจโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เผยสั่งปิดด่านพรมแดนสะเดาแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ไปจนถึงวันที่29 เมษายน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งด่าน หลังพบเจ้าหน้าที่ตม.ติดเชื้อโควิด19 วันนี้(22 เม.ย.2563)พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นกรรมการและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจด่านพรมแดนสะเดาและจุดตรวจโควิดหน่วยบริการตำรวจทางหลวงพรุพ้อ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ว่า ขณะนี้ได้มีการปิดด่านพรมแดนสะเดา จ.สงขลา ชั่วคราวแล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้และยาวไปจนถึงวันที่29 เมษายน เพื่อทำความสะอาดด่านพรมแดนสะเดา หลังจากที่พบตำรวจตม.ติดเชื้อโควิด19 เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียให้เปลี่ยนไปใช้ด่านปาดังเบซาร์แทนชั่วคราว  และจะกลับมาเปิดด่านพรมแดนสะเดาอีกหรือไม่นั้นต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้ง ส่วนภาพรวมของคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียทางดานชายแดนไทยมาเลเซียทั้ง5 แห่งตั้งแต่วันที่18 เมษายนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น1,600 คน …