ทามไลน์ Archive

ลำดับเหตุการณ์การระบาดของ “โควิด-19” ระยะแรก

ย้อนดูไทม์ไลน์เหตุการณ์ การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งล่าสุด มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วกว่า 4 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตสูงถึงกว่า 2.8 แสนราย ตามข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมเหตุการณ์ที่สำคัญ นับตั้งแต่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบครั้งแรกเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เมื่อวันสิ้นปี 2562 กระทั่งพบการระบาดในประเทศไทยและอีกหลายประเทศในช่วงเดือนมกราคม จนนำมาสู่การประกาศ “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ขององค์การอนามัยโลก สำหรับลำดับเหตุการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ปัจจุบัน …