ทหารตรวจเข้ม Archive

ทหารตรวจเข้ม! ตลาดอรัญและชายแดน

สระแก้ว – รองผู้บัญชาทหารสูงสุดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่ง ศปม.ที่ 11/63 ลง 1 พ.ค.63 ในพื้นที่ …