ถ้ำ Archive

พนมบานอน พระตะบอง กัมพูชา

ปราสาทบานอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีปราสาทโบราณที่ชื่อว่า ปราสาทบานอนตั้งอยู่บนของภูเขาบานอน สถานที่ท่องเที่ยวนี่อยู่ภาคใต้จากเมืองพระตะบองประมาณ 20.20 กิโลเมตรโดยเดินทางจากศาลากลางจังหวัดพระตะบองไปยังปราสาทบานอน ผู้เข้าชมเดินทางโดยรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์จากเมืองพระตะบองอยู่บนถนน เลขที่ P1571 และถนน เลขที่ 800 พร้อมริม แม่น้ำ สตึงสังแก ตั้งอยู่ใน หมู่บ้าน บานอน ตำบลกันตือ2 อำเภอบานอน ปราสาทบานอนถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางของศตวรรษที่ 11 และในตอนท้ายของศตวรรษที่ 12กษัตริย์องค์แรกที่สร้างปราสาทเป็นกษัตริย์ อุธยาทิตยาวรมัน ที่ 2 …