ตลาดเก่า Archive

ตลาดซาเกี๊ยะ ปอยเปต

Cambodia Update By เกด Ep#26 ตลาดซาเกี๊ยะ ปอยเปต ตลาดซาเกี๊ยะ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในปอยเปตค่ะ มีทั้งตลาดสด ตลาดแห้ง ตลาดมี2 ฝั่งค่ะ ฝั่งนึงเป็นตลาดเก่าส่วนใหญ่จะขายของสด อีกฝั่งนึงเป็นตลาดใหม่ ส่วนใหญ่จะขายเสื้อผ้าและของกิน ในวันนี้เกดจะพามาดูตลาดใหม่ค่ะ