ตรวจสอบ Archive

ตรวจสอบสถานะ เกษตรกร ง่ายนิดเดียว รับเงิน 15,000 บาท

เกษตรกร เตรียมรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ตรวจสอบสถานะ ได้ง่ายๆทาง http://farmer.doae.go.th กรอกบัตรประจำตัวประชาชน รอรับเงิน หลังกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณา จ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และ ภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน(ครัวเรือนละ 1 ราย) แต่จ่ายครั้งเดียว โดยยึดข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ …