ด่านปิด 14 วัน Archive

ร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการในช่วงที่ด่านปอยเปตปิดชั่วคราว Ep 1

คาสิโน และ แหล่งท่องเที่ยวในปอยเปต ในขณะที่เมืองปอยเปตประกาศปิดจุดผ่านแดนถาวร ปอยเปต – คลองลึก เป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 5 เมษายน 2563 ทำให้ตอนนี้ปอยเปตกลายเป็นเมืองปิด รัฐบาลกัมพูชาประกาศเสียงตามสายทุกวันขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกักตนเองอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด …

ด่านปอยเปตปิด คาสิโนก็ปิดค่ะ

Cambodia Update by เกด ด่านปอยเปตปิด คาสิโนก็ปิดค่ะ จากการที่จุดผ่านแดนถาวร ปอยเปต-บ้านคลองลึก ประกาศ ปิด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563- วันที่ 5 เมษายน 2563 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรืออีกชื่อนึงคือ ไวรัสโควิด-19 งดการเข้าออกของบุคคล และ อนุญาต ให้เฉพาะรถขนส่งสินค้าเท่านั้นที่สามารถเข้ามาได้ …

ปอยเปต ปิดด่าน 14 วัน เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ

Cambodia Update by เกด Ep#55 ปอยเปต ปิดด่าน 14 วัน เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ เมื่อมีการประกาศปิดด่าน ณ.จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต 14 วัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มีนาคม-วันที่ 5 เมษายน 2563 คนทำงานในปอยเปตอย่างเกดต้องรู้จักวิธีเอาตัวรอดค่ะ นั่นคือเราจะอยู่ที่ปอยเปตได้อย่างไรในเวลา …

ด่านปอยเปตปิด 14 วัน เตรียมตัวยังไงดี สำหรับพนักงาน และลูกค้าคาสิโน

คาสิโน และ แหล่งท่องเที่ยวในปอยเปต เนื่องจากการประกาศปิดด่าน ณ.จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มีนาคม-วันที่ 5 เมษายน 2563 รวมเวลา 14 วัน ชายแดนดอทคอมจึงมีคำแนะนำดีๆสำหรับผู้ที่ต้องการพำนักอยู่ในปอยเปตในช่วงเวลวดังกล่าวค่ะ ข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่ใช้พาสปอร์ตและคิดว่าจะอยู่ปอยเปตตลอดช่วงเวลาด่านปิด 14 วันค่ะ ในกรณีที่ตอนนี้อยู่ปอยเปตและไม่ได้มีวีซ่า 1.คุณต้องจ็อบพาสปอร์ตออกจากกัมพูชาเข้าประเทศไทย โดยที่ต้องตรวจคัดกรองที่จุดตรวจก่อนเข้าห้องจ็อบ บังคับทุกคนต้องตรวจโดยจะได้ใบรับรองคัดกรองโรคก่อน …