ด่านคลองลึก -ปอยเปต Archive

ด่านปอยเปตปิด คาสิโนก็ปิดค่ะ

Cambodia Update by เกด ด่านปอยเปตปิด คาสิโนก็ปิดค่ะ จากการที่จุดผ่านแดนถาวร ปอยเปต-บ้านคลองลึก ประกาศ ปิด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563- วันที่ 5 เมษายน 2563 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรืออีกชื่อนึงคือ ไวรัสโควิด-19 งดการเข้าออกของบุคคล และ อนุญาต ให้เฉพาะรถขนส่งสินค้าเท่านั้นที่สามารถเข้ามาได้ …

ปอยเปต ปิดด่าน 14 วัน เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ

Cambodia Update by เกด Ep#55 ปอยเปต ปิดด่าน 14 วัน เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ เมื่อมีการประกาศปิดด่าน ณ.จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก-ปอยเปต 14 วัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มีนาคม-วันที่ 5 เมษายน 2563 คนทำงานในปอยเปตอย่างเกดต้องรู้จักวิธีเอาตัวรอดค่ะ นั่นคือเราจะอยู่ที่ปอยเปตได้อย่างไรในเวลา …