ดูดทรายในแม่น้ำโขง Archive

แฉ! ช่องเลี่ยงภาษีท้องถิ่น ผู้ประกอบการดูดทรายในแม่น้ำโขง เกี้ยเซี้ยะ

จากกรณีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้เปิดเผยเรื่องที่ถูกซุกไว้ในหีบนานนับปี เกี่ยวกับปัญหากิจการดูดทรายในแม่น้ำโขงว่า มีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาส หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีท้องถิ่นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผู้ประกอบกิจการมีท่าทรายอยู่ในพื้นที่นั้นๆ โดยการขออนุญาตดูดทรายในจังหวัดนครพนม แยกออกมาเป็น 2 ประเภท คือ 1.นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) ในส่วนนี้มีศุลกากรรับผิดชอบตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มาตรา 86 วรรค 2 เกี่ยวกับการขออนุญาตนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และ 2.ในมาตรา 9 …