ชาลีมนษย์ผ้าบิน Archive

ร้านอาหารที่ยังเปิดให้บริการในช่วงที่ด่านปอยเปตปิดชั่วคราว Ep 1

คาสิโน และ แหล่งท่องเที่ยวในปอยเปต ในขณะที่เมืองปอยเปตประกาศปิดจุดผ่านแดนถาวร ปอยเปต – คลองลึก เป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 5 เมษายน 2563 ทำให้ตอนนี้ปอยเปตกลายเป็นเมืองปิด รัฐบาลกัมพูชาประกาศเสียงตามสายทุกวันขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกักตนเองอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด …