Thu. Jun 24th, 2021

ชายผิวสีตาย

ประชาชนในเมืองมินนีอาโพลิสชุมนุมประท้วงเป็นคืนที่สองติดต่อกัน เพื่อต่อต้านการกระทำของตำรวจอเมริกันผิวขาวที่ใช้เข่ากดทับที่คอของชายผิวสีผู้หนึ่งไว้กับพื้น จนทำให้ชายผู้นั้นเสียชีวิต การประท้วงเมื่อคืนวันก่อน ลุกลามไปเป็นความรุนแรง เกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วง... Read More