จุดผ่อนปรน Archive

ทำบอเดอร์พาสง่ายๆ(Boder pass) เข้าได้หลายช่องทาง 200 บาท 2 ปี

คาสิโน และ แหล่งท่องเที่ยวในปอยเปต ทำบอเดอร์พาสง่ายๆ(Boder pass) เข้าได้หลายช่องทาง 200 บาท 2 ปี การเดินทางผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยการสัญจรทางบกผ่านจุดผ่านแดน ถ้ามี Passport ก็สามารถเดินทางผ่านแดนไปได้เลย แต่ถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีหนังสือผ่านแดน (Border Pass) จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยหนังสือผ่านแดนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หนังสือผ่านแดน และหนังสือผ่านแดนชั่วคราว การจัดทำหนังสือผ่านแดน หรือ …