งานวิจัยโควิด Archive

โควิด-19 : ติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีอาการป่วยหรือไม่ อาจขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละคน !

โควิด-19 : ติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แล้วมีอาการป่วยหรือไม่ อาจขึ้นอยู่กับพันธุกรรมของแต่ละคน – BBCไทย แม้ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจโควิด-19 แล้วเกือบ 240,000 ราย แต่นักวิจัยทางการแพทย์ยังคงยืนยันว่า 80% ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น จะมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการของโรคออกมาให้เห็น ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า อะไรคือปัจจัยที่กำหนดว่าใครจะถูกเชื้อไวรัสซาร์สซีโอวีทู (SARS-Cov-2)เล่นงานได้มากกว่ากัน ข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่า เพศและวัยเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของอาการป่วยโรคโควิด-19 โดยผู้ชายมีแนวโน้มจะล้มป่วยและเสียชีวิตสูงกว่าผู้หญิง ส่วนคนชราก็มีแนวโน้มแบบเดียวกันเมื่อเทียบกับเด็กและคนหนุ่มสาว แต่อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่นเรื่องของพันธุกรรม …