งดเดินทาง Archive

กัมพูชา สั่งงดเดินทางเข้า-ออก ระหว่างจังหวัดทั่วประเทศ สกัด โควิด 19 เริ่ม 9 เม.ย. 63 !

รัฐบาลกัมพูชาได้ออกคำสั่งงดการเดินทางเข้าออกระหว่างจังหวัดทั่วประเทศกัมพุชา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. อย่างไรก็ตาม คนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ภายหลังการยุติการชะลอการเดินทางกลับ ซึ่งในชั้นนี้คือวันที่ 16 เมษายน ควรพิจารณาเดินทางไปจังหวัดชายแดนกัมพูชา-ไทย ภายในวันที่ 9 เมษายน นี้ เพื่อจะได้อยู่ในจังหวัดชายแดนกัมพูชา-ไทย เมื่อฝ่ายไทยอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้อีกครั้ง หรือควรวางแผนเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน เป็นต้นไป ทั้งนี้ …