คาเฟ่อเมซอน Archive

คาเฟ่อเมซอน ปอยเปต

Cambodia Update by เกด Ep#65 คาเฟ่อเมซอน ปอยเปต ร้านกาแฟ Cafe Amazon ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จึงได้วางแนวคิดให้เป็นธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่สร้างรายได้ให้กับสถานีฯ และตอบสนองต่อไลฟ์สไตร์ของผู้บริโภคและคนเดินทางได้มากขึ้น และนอกจากที่จะตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.แล้ว ในปัจจุบัน คาเฟ่อเมซอน …