คาถา Archive

คาถาบาคาร่า อย่าลบหลู่ ปี2013

โอม บาคาร่า มีสองแต้ม (2)แถมใบสองเป็นขอบค่าคือศูนย์(0)สองใบรวมได้แค่สอง ไม่เพิ่มพูนรอใบสามเกื้อกูล ได้ แต้มเดียว (1) รวมสามใบได้แค่สาม ตามที่เห็น(3)เกิดมาเป็น ปี สองพัน และ สิบสาม(คศ.2013)มีราคาได้แค่เชียร์ ให้ตรงข้ามมีค่าต่ำกว่าเรา จึงเข้าวิน โอมฤษี ชีไพร่ และเจ้าป่าด้วยฤทธิ์ ธา พลังจิต ผีตายโหงน้องกุมาร อีกรักยม ผสมโรงช่วยนำส่ง โชคนำ ให้กำไร …