คลองลึก Archive

จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประเทศไทยประกาศปิดด่าน ห้ามบุคคลเข้าและออกจากราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา จนถึงทุกวันนี้ ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึกก็ยังไม่เคยเปิดให้บุคคลใดๆเข้าและออกได้ ยกเว้นคนไทยที่ลงทะเบียนเพื่อกลับประเทศไทยอย่างถูกต้องเท่านั้น แต่ก็ใช่ว่าจะปิดโดยทั้งหมดนะคะ ยังมีข้อยกเว้นสำหรับภาคเศรษฐกิจ คือ ยังคงอนุญาตให้รถขนส่งสินค้าสามารถขนส่งสินค้าข้ามด่านได้ โดยมีข้อควรปฏิบ้ติ ซึ่งรถทุกคัน คนขับรถทุกคน และผู้ติดตามจะต้องปฏิบ้ติตามอย่างเคร่งครัด