คลองน้ำใส Archive

ตลาดนัดคลองน้ำใส วิถีชีวิตสโลว์ไลฟ์ ของชาวชายแดน

ตลาดนัดคลองน้ำใสเป็นตลาดนัดชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภออรัญประเทศค่ะ ถ้าในเวลาปกติที่ไม่มีวิกฤตโควิด จะมีพ่อค้าแม่ขายชาวกัมพูชานำสินค้าของตัวเองมาวางขายเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นนัดที่มีความหลากหลาย มีทั้งสินค้าพื้นเมืองที่เป็นพืชผักผลไม้ของชาวบ้านชาวไทย และผักผลไม้พื้นเมืองของชาวบ้านกัมพูชา แต่วันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะ ไม่มีพ่อค้าแม่ค้า และไม่มีชาวกัมพูชามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดแห่งนี้เนื่องจากด่านชายแดนปิด ทำให้ชาวกัมพูชาไม่สามารถข้ามด่านมาตลาดนัดได้ ซึ่งถ้าในเวลาปกติแล้ว จะมีชาวกัมพูชาข้ามมาตลาดนัดประมาณหลายร้อยคน ตลาดนัดคลองน้ำใสมีทุกวันอาทิตย์ค่ะ ที่บริเวณสามแยกเขาน้อยสีชมพู ถ้าใครยังไม่รู้จักเขาน้อยสีชมพู สามารถย้อนกลับไปดูได้ใน Ep99 นะคะ