ครบกำหนด Archive

การแสตมป์บอเดอร์พาส และ พาสปอร์ตที่ถูกต้อง

Cambodia Update By เกด Ep#13 การแสตมป์บอเดอร์พาส และ พาสปอร์ตที่ถูกต้อง อยู่ที่ปอยเปตเกดใช้บอเดอร์พาสค่ะ เวลาแสตมป์เข้าประเทศกัมพูชาแล้ว สามารถอยู่ได้7 วันค่ะ เมื่อครบกำหนดต้องแสตมป์ออกจากประเทศกัมพูชากลับเข้าไทย แล้วแสตมป์กลับเข้ากัมพูชาใหม่อีกครั้งค่ะ ส่วนพาสปอร์ตสามารถอยู่ได้ 14 วันค่ะ