Wed. May 5th, 2021

ของดีเมืองอรัญฯ

ข้าวต้มดำ หรือข้าวต้มเลือดหมู เป็นข้าวต้มของคนเวียดนามค่ะ ในอำเภออรัญประเทศจะหาทานง่าย รสชาติแปลกค่ะ รสชาติปกติเหมือนข้าวต้มที่มีสีขาว... Read More

You may have missed