ขอคลายล็อกขายในห้าง Archive

ผู้ค้าสลาก ร้องนายกฯ ขอคลายล็อกขายในห้าง โอด ราคาต่อใบร่วงหนัก

กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอผ่อนปรนขายสลากข้ามจังหวัด ตลาด และห้างสรรพสินค้า ภาระตกอยู่ที่ผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายสุทิน จันทรา ประธานกลุ่มก้าวหน้าค้าสลาก รวมถึงกลุ่มคนพิการแขน-ขา และผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมแผงสลากฯ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ออกประกาศมาตรการผ่อนปรนที่ชัดเจนให้กับผู้ค้าสลากในราชกิจจานุเบกษา หลังเกิดปัญหาไม่สามารถขายสลากในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและในต่างจังหวัดได้ เพราะจุดจำหน่ายสลากยังถูกสั่งปิด ไม่ยอมให้เปิดขาย โดยมีนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบหนังสือ นายสุทิน …