Thu. Jun 24th, 2021

กูเกิล

นายตันกล่าวว่า หัวเว่ยอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขันกับกูเกิลและแอปเปิลได้ในการส่งมอบระบบ ecosystem และมั่นใจว่า หัวเว่ยเป็นหนึ่งในบรรดาผู้พัฒนาระบบ ecosystem... Read More