กำปอด Archive

สวรรค์โบโก สวรรค์ลี้ลับของกัมพูชา

ภูโบโกอยู่ห่างจากใจกลางจังหวัดกำปอด ประเทศกัมพูชาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 10 กิโลเมตรซึ่งปัจจุบัน ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเมื่อเดินทางไปเยือนกัมพูชา ภูโบโกตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติพระมณีวงศ์ มีความสูง 1,080 เมตรจากระดับน้ำทะเล มองไกลๆ ก็จะเห็นเนินเขา 3 แห่งเหมือนวัวที่มีโคกบนหลัง ดังนั้นชาวกัมพูชาจึงเรียกเนินเขาแห่งนี้ว่าภูโบโก เมื่อช่วงต้นปี 1920 ในขณะที่ปกครองกัมพูชา ชาวฝรั่งเศสได้สำรวจเขตที่ราบสูงโบโกที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเล 12 กิโลเมตรซึ่งเหมาะสำหรับการก่อสร้างเขตตากอากาศให้แก่ทหารและพระบรมวงศานุวงศ์โดยได้มีการก่อสร้างโบสถ์ ไปรษณีย์ โรงเรียน โรงแรมและคาสิโนซึ่งถือเป็นช่วงที่โบโกเฟื่องฟูเป็นอย่างมากก่อนที่จะถูกปล่อยทั้งจนทรุดโทรมเนื่องจากการทำลายของสงครามและภัยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ร่องรอยแห่งกาลเวลายังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนตามสิ่งปลูกสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เมื่อเดินทางไปเยือนโบโกดูเหมือนว่ากำลังไปสำรวจ …