Sat. May 8th, 2021

การตกแต่งบ้าน

ช่วงกักตัวที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายทางอารมณ์รูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเราต้องอยู่บ้านเกือบ 24 ชั่วโมงต่อวันนานติดต่อกันเป็นเดือนๆ แต่เราสามารถสร้างความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้อีกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งการท่องเที่ยวอยู่ในตัวอยู่แล้ว... Read More

You may have missed