Sat. May 8th, 2021

กักตัว 14 วัน

จากข่าวประชาสัมพันธ์จากเฟสบุ๊คของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ใจความว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์โควิดฯมท.) เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน... Read More

You may have missed