กองสัสดี Archive

ล็อกวันเกณฑ์ทหาร! 23 ก.ค.–31ส.ค.63 ลุ้นใบดำ-แดง

20 พฤษภาคม 2563 เพจเฟซบุ๊ก “กองการสัสดี” ประกาศกำหนดวันดำเนินการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2563 แล้ว ในระหว่างวันที่ 23 ก.ค.–31 ส.ค.2563 ดังนี้ กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 22 ก.ค. 63 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน …