กองทุนประกันสังคม Archive

เปิด 7 สิทธิประโยชน์ “ประกันสังคม” พร้อมดูแลลูกจ้าง “การบินไทย”

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจและมีสถานะเป็นบริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563 ทำให้บริษัทฯ ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายแรงงาน รวมถึงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537 โดยเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2563 บริษัท …