Tue. May 18th, 2021

กองกำลังความมั่นคงพม่า

รอยเตอร์ – กองกำลังความมั่นคงพม่าเปิดฉากยิงใส่การชุมนุมประท้วงต่อต้านการปกครองของทหารที่เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายวัน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 คนในวันนี้... Read More

You may have missed