Wed. May 5th, 2021

กลับบ้าน

จากข่าวประชาสัมพันธ์จากเฟสบุ๊คของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ใจความว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทย (ศูนย์โควิดฯมท.) เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน... Read More
เมื่อเวลา 06.30 น.วันที่ 8 เมษายน 2563 พ.อ.เอกพงศ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.กรม.ทพ.12(ผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12) ได้สั่งการให้ ร.อ.เตชทัต เฉลิมจิตต์... Read More

You may have missed