กรุสมบัติ Archive

เปิดภาพกรุสมบัติใต้ทะเลจีน 180,000 ชิ้น จากซากเรืออับปางยุคราชวงศ์ซ่ง

มื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำซากเรืออับปางสมัย ราชวงศ์ซ่งใต้ “หนานไห่หมายเลข 1” ในมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 อันดับของการค้นพบทางโบราณคดีประจำปี 2019 เมื่อช่วงสิ้นปีก่อน โครงการขุดค้นทางโบราณคดีหนานไห่หมายเลข 1 ทำการขุดค้นโบราณวัตถุได้เกือบ 180,000 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วยโบราณวัตถุหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องทองแดง และเครื่องเงิน-ทอง เครื่องไม้เคลือบเงา และเหรียญกษาปณ์ เป็นต้น การค้นพบและการขุดค้นซากเรือหนานไห่หมายเลข 1 …