กรุงมะนิลา Archive

เที่ยวบินพิเศษกลับไทยเส้นทางบินมะนิลา-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันพุธที่ 13 พ.ค. 2563 จำนวน 171 ที่นั่ง

จาก Facebook ของ Royal Thai Embassy, Manila สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้โพสต์ข้อความว่า “เที่ยวบินพิเศษกลับไทยเส้นทางบินมะนิลา-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) วันพุธที่ 13 พ.ค. 2563 จำนวน 171 ที่นั่ง (ผู้โดยสารรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินเอง) สายการบิน Thai AirAsia” เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 …