กรมอนามัย Archive

เช็คให้ไว! กรมอนามัย วางเงื่อนไขปลดล็อคร้านอาหาร

วันที่ 23 เมษายน 2563 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กล่าวถึงเงื่อนไขการปลดล็อกในภาคธุรกิจ ร้านอาหาร ตลาดสด ว่า ภาคธุรกิจ เจ้าของสถานประกอบการ ต้องออกแนวทางเพื่อควบคุมโควิด -19 โดยเงื่อนไขที่ทุกสถานประกอบการต้องมี 1.ความสะอาด 2.การจัดการสถานที่ต้องไม่แออัด ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ความหนาแน่น และการจำกัดเวลา เพื่อมากำหนดระยะห่างที่เหมาะสม อีกทั้งคนมาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่สังคมไทยต้องปฏิบัติ “ร้านอาหารบางอย่างอาจจะยังไม่สามารถเปิดได้หากมีปลดล็อกมาตรการ เช่น …