Sat. May 8th, 2021

ข่าวชายแดน

กลุ่มนักกิจกรรมและนักการเมืองฝ่ายก้าวหน้าแสดงความยินดีที่ในที่สุดกระทรวงกลาโหมภายใต้รัฐบาล โจ ไบเดน ประกาศว่าจะยกเลิกโครงการสร้างกำแพงกั้นชายแดนระหว่างสหรัฐฯ กับเม็กซิโกโดยสิ้นเชิง ซึ่งกำแพงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการกีดกันผู้อพยพ-ลี้ภัยภายใต้รัฐบาล... Read More
กาญจนบุรี-แรงงานต่างด้าวทะลักชายแดนสังขละบุรีต่อเนื่อง ถูกจับได้ขณะเดินลัดเลาะป่ามาหลายวันเพื่อรอนายหน้ามารับเข้าทำงานในไทย เมื่อวันที่ 2 พ.ค. พ.อ.เฉลิมพล... Read More
ชายแดนสาละวินด้านฝั่งเมียนมาแนวโน้มยังไม่สงบ อากาศยานเมียนมาบินวนเป็นระยะ ส่วนฝ่ายความมั่นคงไทยยังตรึงกำลังไม่ให้มีการละเมิด หรือรุกล้ำอธิปไตย พร้อมช่วยเหลือผู้อพยพ และบาดเจ็บตามหลักมนุษยธรรม... Read More
“บัวแก้ว” ชี้ชายแดนเมียนมายังปะทะเดือด คนไทย 2 พื้นที่เร่งอพยพ แถมโดนลูกหลงบาดเจ็บ... Read More

You may have missed