แม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจหลักเขตแดนที่ 28 จ.สระแก้ว และด่านควบคุมโรคโควิดฯระลอกใหม่

แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางลงพื้นที่ตรวจหลักเขตแดนที่ 28 อ.ตาพระยา และด่านควบคุมโรคโควิดฯ ที่ อ.คลองหาด และ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนในการปฏิบัติกับประชาชนที่เดินทางผ่านข้ามระหว่างจังหวัดจันทบุรีและสระแก้ว พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 และผบ.ศปก.ทภ.1 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยเข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ อ.ตาพระยา และได้เข้าตรวจบริเวณหลักเขตแดนที่ 28 บ้านทับทิมสยาม03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นรอยต่อ ระหว่าง กองกำลังบูรพากับกองสุรนารี โดยมี พล.ต.อมฤต บุญสุยา ผบ.กองกำลังบูรพา, พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ รอง ผบ.กองกำลังบูรพา, รอง เสธ.กกล.บูรพา, ผบ.นขต.กกล.บูรพา และ ฝสธ.กกล.บูรพา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะฯ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันเดียวกัน แม่ทัพภาคที่ 1 เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรอง และตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว หรือแนวขั้นที่ 2 ที่จุดคัดกรอง บ้านศาลาเขียว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ,พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว, พ.อ.รณรงค์ เส็งมี ผบ.ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หรือ รพสต.ร่วมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ และเยี่ยมชมขั้นตอนในการปฏิบัติกับประชาชนที่เดินทางผ่านข้ามระหว่างจังหวัดจันทบุรีและสระแก้ว พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ กำลังพล ที่ปฏิบัติงานในห้วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ด้วย

อย่างไรก็ตาม พล.ท.เจริญชัย และคณะฯ ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการคัดกรองและตรวจสอบบุคคลจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่ จ.สระแก้ว หรือแนวขั้นที่ 3 ที่จุดคัดกรอง บ้านเขาแหลม ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว โดยมีการชี้แจงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ รพสต. ที่ปฏิบัติงานประจำจุดด้วย พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนในการปฏิบัติการคัดครองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัด ในเส้นทางสายหลักทางหลวงหมายเลข 317 (สระแก้ว-จันทบุรี) ที่มีผู้สัญจรผ่านในแต่ละวันจำนวนมาก พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน

นอกจากนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุม สกัดกั้น และการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย พม่า ลาวและกัมพูชา ภายในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ด้วย ณ ห้องประชุม กองร้อยทหารพรานที่ 1306 ค่ายเขาไผ่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย