เลือดกรุ๊ปไหนเสี่ยงติดโควิด 19 มากสุด หมอยง เผยผลวิจัยฝั่งยุโรป สอดคล้องวิจัยจีน

หมอยง เผยผลวิจัยฝั่งยุโรป ชี้ คนเลือดกรุ๊ป A เสี่ยงติดโควิด 19 มากสุด ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยทางฝั่งจีน ส่วนคนเลือดกรุ๊ป O เสี่ยงติดโควิด 19 น้อยสุด

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ของ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการโพสต์ข้อความถึงผลวิจัยเกี่ยวกับโอกาสการติดโควิด-19 ตามกรุ๊ปเลือดของเรา มีรายละเอียด ดังนี้

COVID 19 กับหมู่เลือด ก่อนหน้านี้มีการศึกษาในจีน พบว่า บุคคลที่มีเลือดกรุ๊ป A มีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้มากกว่ากรุ๊ปอื่น หรือบุคคลที่มีเลือดกรุ๊ป O มีโอกาสป่วยน้อยกว่ากรุ๊ปอื่น

อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยแบบนี้ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมที่อิตาลีและสเปนแล้ว โดยศึกษาทางพันธุกรรมแนวลึก GWAS พบว่า ผลการศึกษาเป็นแบบเดียวกับจีน คือ คนเลือดกรุ๊ป A มีโอกาสป่วยมากกว่า ส่วนคนเลือดกรุ๊ป O มีโอกาสป่วยน้อยกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น ๆ โดยผลวิจัยนี้ได้มีการเผยแพร่ในวารสาร NEJM แล้ว