เปิดด่านแม่สอดส่งสินค้าตามปกติ และปลดล็อกดาวน์ชุมชนวัดหลวง

ผวจ.ตากประชุมกรรมการโรคติดต่อ มีมติเปิดด่านพรมแดนส่งสินค้าได้ และปลดล็อกชุมชนวัดหลวง เผยสุ่มตรวจทั้งหมดกว่า 10,000 คน มีผลเป็นลบ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี2 (ฝั่งไทย) บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก และประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินสถานการณ์จากการระงับการนำเข้าส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฏหมายศุลกากรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดนที่ได้รับการผ่อนผัน และการพิจารณาปลดล็อกชุมชนวัดหลวงโซนมัสยิดมาดีนะห์ และโซนบ้านถุงทอง เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีฝ่ายปกครอง ทหาร สาธารณสุขจังหวัดตาก แพทย์โรงพยาบาลแม่สอด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เช่น หอการค้า จ.ตาก สภาอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมใช้เวลาหารือ พิจารณานานถึง 3 ชั่วโมง

นายพงศ์รัตน์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ประชุมมีมติปลดล็อกดาวน์ชุมชนย่อย 2 ชุมชน คือ ชุมชนย่อยมัสยิดมาดีนะห์ และชุมชนย่อยถุงทอง ตำบลแม่สอด รวมทั้งร้านอาหาร สถานบริการต่างๆเปิดบริการได้ตามปกติ โดยจะสิ้นสุดการล็อกดาวน์เช้าวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 63 และให้มีการขนส่งสินค้าไปมาระหว่างไทยกับเมียนมาได้ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 63 แต่อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขอย่างเข้มข้นทั้งหมด

นายพงศ์รัตน์กล่าวว่า ในระหว่างการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ และระงับการขนส่งสินค้านั้น ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกเช่นการสุ่มตรวจหาเชื้อตามกลุ่มต่างๆ และจำนวนผู้ป่วยจนเป็นที่ชัดเจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงมีมติปลดล็อกดาวน์  ส่วนการขนส่งสินค้านั้น ได้ตั้งกรรมการไปตรวจสอบแล้วว่า จะจัดระบบอย่างไรให้การขนส่งสินค้ามีความปลอดภัย จัดบริเวณพื้นที่ มีการจำแนกให้มีความชัดเจนในการขนส่งสินค้า และไม่ให้มีการสัมผัสกัน โดยมีการทำลางเลื่อนคนละฝั่งระหว่างผู้ขนส่งไทยกับเมียนมา และได้ทดลองดูแล้วมีความปลอดภัย

นายพงศ์รัตน์ กล่าวด้วยว่า สถานการณ์ในขณะนี้ทางกรมควบคุมโรคได้ประเมินแล้วว่า จ.ตากอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากเองก็ประเมินคล้ายๆกัน คือ ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อกับผู้ใกล้ชิดครอบครัวผู้ป่วย และผู้ที่สัมผัสทั้งหมดมีผลเป็นลบ นอกจากนี้มีการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างไปทั้งหมด 10,177 คน มีผลเป็นลบทั้งหมด ทำให้มั่นใจว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว