เบิงกิโล เสียมเรียม กัมพูชา

Cambodia Update By Kate Ep#84 เบิงกิโล

เบิงกิโลเป็นชื่อเรียกสวนสาธารณะที่เสียมเรียบค่ะ ตอนเย็นๆกับตอนเช้าๆ จะมีคนมาออกกำลังกายกันเยอะแยะเลยค่ะ ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเสียมเรียบค่ะ นั่นคือ พระองค์เจคพระองค์จอม และ คุณยายเทพ ที่ศักดิ์สิทธฺ์มากในเรื่องการขอลูก