สาริกาชาวเขมรอพยพในศูนย์ไซต์ทู (Site 2)

สาริกา…..พ.ศ. 2528 ชาวเขมรอพยพในศูนย์ไซต์ทู (Site 2) อยู่เชิงเขาพนมดงรัก อำเภอตาพระยา… เกือบทุกคนรู้จักเธอเป็นอย่างดี เธอมีนามว่าสาริกา เป็นชาวสุรินทร์ ทำงานให้กับ UN มีหน้าที่ตรวจตราดูแลชาวเขมรในระหว่างการแจกเสบียงอาหาร โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแจกสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างสำหรับสตรีแต่ก็มีผู้ชายแต่งกายเป็นหญิงเข้าไปยืนรอรับของแจกเพื่อที่จะนำไปขายเพราะตนเองใช้ไม่ได้เช่นผ้าอนามัย จึงเป็นหน้าที่ของคุณสาริกาวสาวเมืองเสร็นที่จะต้องตรวจสอบว่าใครที่เป็นหญิงไม่แท้ เมื่อเธอพบสงสัยเธอจะบีบไข่หำบุคคลนั้นๆทันทีแล้วตะเพิดออกนอกแถว เรื่องราวของเธอเป็นที่กล่าวขวัญสำหรับคนเขมรอพยพที่ไปอยู่ต่างประเทศ ในทำนองสนุกสนาม…หลังจากหมดสัญญาจ้างกับ UN ในปี 2533 เคยพบเธออยู่แถวซอยร่วมใจ หรือไม่ก็ซอยต้นโพธิ์ อ.อรัญฯ ใครรู้จักเธอช่วยบอกด้วยว่าชาวเขมรโพ้นทะเลฝากความคิดถึงมาด้วยความจริงใจ

Credit : https://www.facebook.com/viroj.tuntikula

Instagram