สั่งกักตัว 14 วัน ผู้ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัดเสี่ยงสูง สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ระยองและชลบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งจังหวัดที่ 22 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4 จังหวัด คือสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี และที่อาจมีเพิ่มเติมในภายหลัง รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ทันที และกักกันตนเองที่บ้าน 14 วัน นอกจากนั้นที่ อ.เมืองสระแก้ว ได้เริ่มปล่อยแถวศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 แล้ว

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 30 ธ.ค.63 โดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ศบค.) กำหนด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 และที่อาจมีเพิ่มเติมในภายหลัง รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ทันทีและกักกันตนเองที่บ้าน หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน และให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา สถานประกอบการและโรงงานทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด (DMHTT คือ D : Distancing / M : Mask wearing / H : Hand washing / T : Temperature check / T : Thaichana) หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการหรือกิจการทันที

อย่างไรก็ตาม ทางด้าน นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งเตือนว่า เทศกาลปีใหม่ 2564 ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือให้ สแกน QR CODE หรือลิ้งค์ http://www.sko.moph.go.th/covid19/index.php?r=person-sqc/create&self_regis=Y เพื่อบันทึกข้อมูลเพื่อติดตาม เฝ้าระวังโรคโควิด-19 , ขอให้แจ้ง อสม. หรือผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ถ้ามาจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน ถ้ามาจากพื้นที่อื่น (ส้ม/เหลือง/เขียว) ให้คุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน สามารถเดินทางได้ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ และวัดไข้สังเกตอาการป่วย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนโควิดสระแก้ว 098-2728734 ,065-7021100 อย่างไรก็ตาม ทางด้าน นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งเตือนว่า เทศกาลปีใหม่ 2564 ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือให้ สแกน QR CODE หรือลิ้งค์ http://www.sko.moph.go.th/covid19/index.php?r=person-sqc/create&self_regis=Y เพื่อบันทึกข้อมูลเพื่อติดตาม เฝ้าระวังโรคโควิด-19 , ขอให้แจ้ง อสม. หรือผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ถ้ามาจากพื้นที่สีแดง ต้องกักตัว 14 วัน ถ้ามาจากพื้นที่อื่น (ส้ม/เหลือง/เขียว) ให้คุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน สามารถเดินทางได้ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ และวัดไข้สังเกตอาการป่วย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วนโควิดสระแก้ว 098-2728734 ,065-7021100

Instagram